Etiket: Ocak 2017

Yacht Türkiye Ocak 2018 – 143

14 ALESTA Atölye Kazaz, Bavaria Yachts, Bilgin Yachts, boot Düsseldorf, Boston Whaler 380 Outrage, Beneteau, CNR Avrasya Boat Show, CRN Yachts, Custom Line 120’, D-Marin Kids ve TURMEPA, Formula Boats, Gala Boats, Sea Ray Fly 520, Boat Show Eurasia Kara…