Ozanların peşinde Antik Çağ’da deniz – HOMEROS’UN DENİZİ

Homeros ve ardıllarının aktardıkları Avrupa kültürü için aydınlanmanın başlangıcı olmasının yanı sıra Antik Çağ denizciliği üzerine de birçok bilgiyi sunar. Antik Çağ eserlerinin birçoğu bugün Avrupa eğitiminin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Hiç şüphesiz ki, Homeros bunun en önemli parçası…

Gemilerle gelen yıkım PANDEMi

Asırlar önce küresel çaptaki ilk pandemi gemiler vasıtasıyla Akdeniz’e ve hemen ardından İstanbul’a ulaştı. Gemilerle gelen bu yıkım tarihin seyrinde önemli kırılmalara yol açtı. Deniz, tarih boyunca çevresinde kurulan medeniyetler için birleştirici bir unsur olmuştur. İnsan, dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı…

AGAMEMNON – Binlerce yıllık düşmanlığın sudaki izi

30 Ekim 1918’de Limni Adası’ndaki Agamemnon isimli gemide Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu bir ateşkes antlaşması değil, Doğu ile Batı arasındaki binlerce yıllık savaşta yeni bir sayfaydı. ünya tarihinin gördüğü en büyük imparatorluklardan bir tanesi için çok önemli bir gündü…