DENİZ KİRLİLİĞİ Kara kökenli kirlenmeye karşı hukuki çerçeve

Yaygın kanının aksine deniz çevresine en çok zarar veren kirlilik türü gemi/deniz kaynaklı kirlilik değil kara kökenli kirliliktir. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz’de deniz çevresi ve kıyı alanlarının korunması amacıyla kabul edilen uluslararası sözleşmelere taraftır ve kıyıdaş diğer ülkelerle birlikte, kara…

Denizde güvenlik

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu’nun (ISPS) kapsamı ve tekneler… Gemi ve limanların güvenliği hususları modern deniz güvenliği kavramının en temel unsurlarını oluşturuyor. 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleştirilen terör saldırılarını müteakiben Kasım 2001’de Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) denizde terörizmi…

Hukuki boyutuyla KORSANLIK VE DENİZ HAYDUTLUĞU

Bu yazıda popüler kültürdeki gibi romantize edilerek ballandıra ballandıra anlatılan korsan güzellemesi yapmayacağız. Tarihi veçhelerini deniz tarihçilerine bırakıp, konuyu daha ziyade uluslararası hukuk perspektifinden irdeleyeceğiz. Galiba, korsan denildiğinde akla ilk gelen şey; egzotik, tropik adalar civarında üzerinde kafatası ve çapraz…