Midilli Adası

Adaya adını veren başkent Midilli, Piri Reis’in “Asıl ünlü kalesi, adanın gündoğusu tarafında, poyraza karşı ve Anadolu kıyısına mukabil, yumru bir burunun üzerine kurulmuş olup, iki tarafı da limandır” diye anlattığı kalenin etrafına yerleşmiştir. Reis bu limanları, “Önünde vâki’ olan…

Foça Kaleleri

İki Foça vardır. Birine “Eski” birine “Yeni” derler. Piri Reis de bunu bilir ve Kitab-ı Bahriye’nin bu bölümüne, “Adları geçen bu Foçalar hakkında şöyle rivayet olunur. Eski Foça’yı Venedik tüccarları inşa etmişlerdir. Yeni Foça’yı ise Ceneviz tüccarları yaptırmış” diyerek başlar. Tenekeler çalınıyor, denize…

Koyun Adaları, Kara Ada ve Aldırı Körfezi

“Koyun Adaları’nın önemlileri üç kırlık adadır. Amma mezkûr adalara kefere tâyifesi San Tarmo dir.” Sisam Adası ile Hurflid ve Fornoz adaları arasından geçerek girdiğimiz Çeşme Geçidi’nde seyir halinde iken kulağ›mda çınlayan bu sözler, Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’de, Koyun Adaları, Kara…

Sakız Adası

Piri Reis Sakız Kalesi’ni, “Asıl ünlü kalesi, adanın gündoğusu tarafında, Anadolu yakasına karşı, alçak yerde yapılmıştır. İçinde bulunan yollar, tuğla ile kılıcına (uzunluğuna-Umar) döşenmiştir. Çünkü bu kale tüccarların yeridir” diye anlatır. İyi korunmuş, etrafı kısmen su dolu hendekle çevrili Sakız…