REİSLERİN KİTAB-I BAHRİYE MOLASI

11 Şubat 2021. Üç emekli büyükelçi, “Myndos” ile Bodrum-Milta Marina’dan palamar aldık. Yenilenen Myndos ilk seyrini gerçekleştiriyor. Bu noktaya nasıl geldiğimiz ise üzerine epey laf etmeyi haklı kılar.  Robert Louis Stevenson’un, “Define Adası” romanındaki gibi “teknede üç kişiyiz.” Üçümüz de…

Denizde güvenlik

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu’nun (ISPS) kapsamı ve tekneler… Gemi ve limanların güvenliği hususları modern deniz güvenliği kavramının en temel unsurlarını oluşturuyor. 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleştirilen terör saldırılarını müteakiben Kasım 2001’de Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) denizde terörizmi…

Bir efsanenin ardından GEORGE F. BASS

Tarih yazımında sualtı arkeolojisinin ne kadar önemli olduğunu anlamamızın üzerinden yarım yüzyıl geçmedi. Arkeoloji bilimi için kısa sayılacak bu sürede dünyanın en eski ve özel batıkları Anadolu kıyılarında, derin mavide araştırıldı. Bu ay, 2 Mart 2021 tarihinde kaybettiğimiz bir efsaneyi,…

Denizcilik mirasımız yok oluyor

Denizcilik kültürümüzün ve geleneğimizin merkezi Haliç, Tersane-i Amire ve çevresidir. Bu bölgede yapılan her yıkım ve tahribat, hafıza kaybı demektir. 28 Ocak 2021 günü öğleden sonra Kasımpaşa meydanında bulunan, Sultan Abdülaziz’in 1868 yılında yaptırdığı tarihi Divanhane’nin (Bahriye Bakanlığı – Kuzey…