Etiket: Tilos Adası

İleki Adası

“Mezkûr adaya Rûm dilinde Tilo, Efrenç dilinde Piskobiye dirler” diye girer söze Piri Reis, Tilos Adası’nı anlatırken. Ada’nın Türkçe adı, “İleki”dir. Adaya Yunanlar bugün de Tilo derler. Piskobiye adı ise günümüz İtalyancasındaki “Piscopi”den geliyor. Peki, Reis 1500’lü yıllarda bunu nereden…