Etiket: Ümit Burnu

Portıkal Kâfirinin Hind Denizi’ne ikdamı

“Dinle de durumu sana anlatayım. Portekizlilerin buraya varmasının sebebi ne idi? Niçin burayı arayıp buldular?” İşte böyle anlatmaya başlar Piri Reis, Portıkal kâfirinin Hind Denizi macerasını. Biz onu “Piri Reis” olarak biliriz. Aslında “Bey”dir. “Reis” olarak başlamış, önce “Kethüda”, daha…