Yatlarda çalışma alanları

Eylemlerimizin geçtiği mekânlar hayat kalitemizi etkiler. Bu ayki konumuz yatlarda çalışma mekânları ve çevrimiçi ofislerin tasarımında dikkat edilecek noktalar…

Ne yaptığımızdan çok, nasıl yaptığımız hayat kalitemizi belirler ki bunu da size sunacak olan eylemin geçtiği mekânlardır. Bu eylemler yemek, içmek, uyumak, çalışmak vb. gibi somut eylemler olabileceği gibi, düşünmek, ilham almak, heyecanlanmak gibi soyut eylemlerden de bahsetmek mümkün. Esnek mekân anlayışında bile olsa her bir fonksiyon farklı beklentiler doğurur.

Mekânın insanla olan ilişkisinin önemine ve yat iç mekânlarında bu ilişkinin daha da önemli hale gelebildiğine değindiğim bir önceki yazımın ardından, bu bölümde farklı kavramlar veya fonksiyonlar üzerinde mekânlar yolu ile yaşantılara nasıl dokunuşlar yapabileceğimiz üzerinde duruyoruz. Aslında değişen hayatın yansımalarıdır mekânlarımız. Yaşamak eylemler üzerinden değerlendirilir. İnsan beynini dinç tutan ruhumuzu genç kılan eylemlerimizdir. Günlük ve haftalık olarak bir eylemi gerçekleştirme şeklimiz değişebilir. Kişisel olarak aynı fonksiyon üzerinden farklı mekânsal beklentilerimiz doğabilir. Teknolojik olanaklar, beklenmedik olaylar da eylemlerimizin yerini ve zamanını değişime uğratabilir. Tıpkı Covid-19 pandemisinden sonra değişen çalışma alışkanlıklarımız gibi. Artık her yerden her an iş yapabilme olanakları ile eğitim ve iş, uzaktan ve çevrimiçi hale geldi. Çalışma alanlarının sınırlarının kaybolduğu ve pandemi döneminde hem izole hem de doğa ile iç içe olma imkânı veren yatlardaki yaşama ilgi arttı. Dolayısıyla yatlar artık uzaktan çalışma ve hatta eğitim ortamı haline geldi. Her ne kadar rekreatif amaçları daha ön plana çıkmış olsa da, aslında yatlar sakin bir çalışma ortamı, düşünme, verimli odaklanma imkânı veren çalışma alanlarını içeriyor. Yatlarda çalışma mekânları ve çevrimiçi ofislerin tasarımında dikkat edilecek noktalara geçmeden tasarımın her alanda bir bütün olduğunun altını çizmek gerekir. 

TASARIM BİR BÜTÜNDÜR

Yatlara genel olarak yüzen bir mimari unsur olarak bakıldığında, mimari tasarımlarındaki bütünsel yaklaşımı her detayda sağlamaları ve yatlardaki her iç mekân gibi çalışma alanları tasarımlarının da ana konsepte bağlı olması beklenir. Denizin doğasına uygun olmak kaydıyla, kullanıcıların kendine özel mekânlarında kişiliklerini yansıtırken daha da cüretkâr olunmasında bir sakınca yoktur. Her insanın eylemleri gerçekleştirirken süre gelen alışkanlıkları vardır. Kişinin çalışma tarzına dayalı olarak çalışmaya ayrılan mekânların tasarımındaki amaç öncelikle beklentinin doğru okunmasıdır. Kişiye özel beklentilerin yanı sıra, her mesleğin kendine özgü alan ve donanım gereksinimleri de yatlardaki çalışma mahalleri ikincil değerde gibi görünse de boyutlar arttıkça ve teknoloji elverdikçe, kimi zaman sürekli ofislerden daha verimli çalışma ortamları sundukları da görülmektedir. Yatlarda çalışma mekânları tasarımını iki yönde ele almak mümkün. Bunlar; işin uygulamasını sağlayacak teknik koşullar ve kullanıcıya bağlı statü ihtiyaçları. Teknik koşullar, işlevin gerçekleştirileceği fiziksel ortam ve teknolojik olanakları barındırırken diğeri kullanıcıyla ilgilidir. Gelişen kablosuz internet olanakları ve ICT (akıllı iletişim teknolojileri) teknik olarak uzaktan çalışma mantığını hayata geçirmemizde oldukça etkili oldu. Belki de yat ofisinizi kurarken üstesinden gelmeniz gereken en önemli nokta, hızlı ve güvenli bir wi-fi ağına sahip olmanızı sağlamaktır. Küresel anlamda gündemin oldukça hızlı değiştiği günlere tanıklık ediyoruz. Bu noktada özellikle uzaktan erişimi olası kılan teknolojiler sayesinde iş insanları hem doğaya yakın hem de değişimlerden haberdar olabilmekteler. Bu yüzden dünyanın önde gelen teknoloji devleri de insanları ve mekânları olabildiğince çevrimiçi tutma yönünde yeni uydu sistemleri üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Mekânların çevrimiçi olabilmesi ve mekânın kullanıcısı eğer bir birey ise kişilik özellikleri, kurum ise kurumsal kimliğin mekân yoluyla yansıtılması tasarımın başarılı sonuçlanmasına katkı sağlar. Özellikle son yıllarda yatların, sahiplerinin imajını yansıtacak yönde bir iletişim aracı olarak da kullanıldıkları görülüyor.

İŞ-YAŞAM DENGESİ

Yatlarda çalışma mekânları ayrı bir hacimde planlanmış ofisler olabileceği gibi, yatın ana salonunun, kabinlerinin ve hatta dış mekânlarının bir bölümünde de çalışma birimi olarak tasarlanabilir. Çalışma eylemini yaparken, gerek duyulan görsel ya da işitsel mahremiyet düzeyi, konsantrasyon ihtiyacı gibi faktörler alana ya da birime dair kararlarımızda etkileyici olurlar. Yatın günlük işleyişini ve devam eden yaşantıyı iyice algılamak daha sonradan oluşabilecek stres nedenlerini baştan yok etmiş olur. Bu noktada yatın işlev listesini yapan kişinin aynı zamanda bir kişisel planlayıcı gibi çalışması da gerekebilmektedir. Yatlarda çalışma mekânları tasarlanırken seçilecek tasarımın dili kullanıcıya bağlı olarak değişebilir. Ayrıca her mesleğin doğasından gelen bazı karakteristikler vardır. Fakat en önemlisi çalışma alanının kullanıcısına motivasyon, ziyaretçisine de onun kariyeri ile ilgili güven sağlamasıdır. Meslek grubu, kullanıcının yaşı, kültürü ve vizyonu ile teknik özelliklerin yüksek performansla çözümlendiği alanlar, artık sadece bir çalışma mekânı değildir, aynı zamanda canlı bir iletişim aracıdır. Örneğin, klasik tasarım dilinin genel değerlendirmelere göre daha geleneksel ve olgun bir anlayışı temsil ettiği izlenimi var iken, daha çağdaş ve canlı çizgiler de kullanıcı tipine ve işine göre motivasyonu artırıcı elemanlar olarak kullanılırlar. Normal ofisler ile aynı olanaklara sahip, ancak daha iyi manzaralara, temiz hava ve güneş ışığına sahip yatlarda çalışmayı tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığı da bir gerçektir.

Yatlarda çalışırken iş-yaşam dengesini sürdürmek önemlidir. Dikkate alınması gereken bir diğer konu ise siber güvenlik. Yalnızca internetiniz için değil, yattayken de çok önemlidir. Sanal özel ağlar kullanılarak, yüksek düzeyde kablosuz şifreleme sunan seçeneklerle sistemlerinizin kurulması yalnızca internet değil, motorlar, navigasyon sistemleri, çeşitli Bluetooth kontrollü sistemle için de güvenliği koruyucu olurlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.