Sisam Adası

Sisam Adası, Reis’in de işaret ettiği gibi Antik Çağdan beri; misket şarabı yapılan bağları, gemi yapımında kullanılan karaçam ormanları ile ünlüdür. Filozof Pisagor, Epicurus, Aesop, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ilk kez söyleyen uzay bilimci Aristarchus, ilk su tünelini yapan mimar Eupalinus da Sisamlıdır. Trirem (üç sıra kürekli) gemiyi ilk kez yapanlar da Sisamlılardır…

Adının Fenikeliler’den geldiği ve “denizden yükselen kıyı” anlamını taşıdığı Strabon’da kayıtlı olan “Sisam” veya “Susam” Adası’nın susamla ilgisi olduğu da yazılır, söylenir ama biz adada susam görmedik. Bir de “ahu-ceylan” görmedik! Hâlbuki Piri Reis adayı anlatmaya ceylanlardan başlar.

Sisam Adası’nın, dağlık, sulak ve her türlü avı bol bir ada olduğundan girip, “âhûnun ellisi, altmışı sürü ile yürürler” der. “Ahu” “ceylan” demekse de, Reis’in zamanında Sisam Adası’nda ceylan değil, karaca bulunması daha büyük olasılıktır. Ada faunası karşı kıyı, Kuşadası-Dilek Yarımadası faunası ile aynıdır. Dilek Yarımadası’nda ceylan hiçbir zaman yoktu. Şimdi karaca da kalmamıştır.

Piri Reis’in dikkatini bir de Sisam Adası’nın muhteşem ağaçları çekmiştir.

“Ol kadar iri ağaçları olur ki değme barçalara direk olur…” der ve “Rodos’un fethinden önce Rodos Adası’nın gemileri gelerek adanın yıldız tarafında bulunan Ahırlı nâm limanda bir niçe gün yatub ağaçlar keserler ve kaçırırlar” diye devam eder. Rodos’tan gelen gemilerin, bu ağaçları Rodos dışında da sattıklarını anlatır. Devamı Eylül 2014 sayımızda…

UMR_2884

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.