GEDELAN ADALARI’NDAN MALTA

“Mezkûr Malta Adası, İspanya beğine tâbi’dür. Ve dayiresi altmış beş mil mikdardur. Alçak ve abadâni -verimli- yirdür. Zira altmış pâre köyü vardur, dirler.” Her ne kadar Piri Reis “İspanya beyi” diyorsa da bu faslın başlığındaki “Gedelan Adaları” sözcükleri Malta Adası’nın…

KOTOR KIYILARI

“Mezkûr Kotor on sekiz mil içeri girür bir körfezin nihayetinde deniz kenârında bir kal’edür… önüne büyük gemiler girür.” Piri Reis böyle başlamış Kotor Körfezi’ni anlatmaya. Onu yalancı çıkaracak değiliz. Bizim 350 küsur metre boyunda, 50 küsur metre eninde, 16 katlı…

DUBREVONİK* KENARLARI

“Asıl Dubrovnik kıbleye karşı, deniz kıyısında büyük bir kaledir. O kalenin önünde yedi kulaç suda sandık batırmışlardır1. Bu sandıklar sayesinde liman olmuştur. Büyük barçalar girip çıkarlar.” İşte böyle tatlı tatlı girer söze Piri Reis ve başlar Dalmaçya’nın3 incisi, bugün Dubrovnik…

MAJESTELERİ KRALİÇE’NİN HİZMETİNDE!

Kıbrıs’ta dalgaların köpüğünden doğduğu anlatılan tanrıça Afrodit güzel miydi bilemem. Onu hiç canlı görmedim. Lacivert gözleri, siyah saçları, binlerce taslaktan sonra nihayet en güzeli bulunmuş yüz hatları ile Tülin gerçekten güzeldir. Gönlünün güzelliğini ise anlatmaya sözcük bulunmaz. Majesteleri Kraliçe’nin Hizmetinde,…