BU FASIL CENEVİZ KIYILARIN BEYAN İDER

“Mezkûr şehre evvel Ceneviz bâzirganları hükm iderlerdi. Sonra Fransa beği zabt eyledi. (ondan da) İspanya beği alub… Şimdiki halde Ceneviz şehri  İspanya beğine tâbi’dür.”  Piri Reis böyle der ama geçmişin Ceneviz’i, bugünün Cenova’sı, artık İtalya’nın bir ünlü kentidir. Kitab-ı Bahiye’nin Dümen Suyunda,…

DARA ADALARI* VE KARŞI KIYILARDAKİ LİMANLAR

“İşbu İzile Dara adalarına Türk tayifesi, Üç Adalar dirler. Şikar (av) alacak yirdür. Zira ol kenarlardan ticaret ider kâfir gemileri eksik olmaz.” İşte Kitab-ı Bahriye’de böyle girer söze Piri Reis, bugün D’Hyeres Adaları diye bilinen adaları ve karşı kıyıları anlatmaya….

MARSİLYA VE YAKININDAKİ YERLER

Piri Reis hiç söz etmez ama Marsilya, epey bir zaman önce, M.Ö.VI. yüzyılda yurttaşlarımız Foçalı (Phokai) tüccarlar tarafından kurulmuştur. Antik Çağ’da, “Massalia” olarak bilinirdi. Akdeniz deniz ticaretinde çok uygun bir yerde kurulduğu için pek çabuk gelişmiştir. Bu konumunu bugün de…