MAJESTELERİ KRALİÇE’NİN HİZMETİNDE!

Kıbrıs’ta dalgaların köpüğünden doğduğu anlatılan tanrıça Afrodit güzel miydi bilemem. Onu hiç canlı görmedim. Lacivert gözleri, siyah saçları, binlerce taslaktan sonra nihayet en güzeli bulunmuş yüz hatları ile Tülin gerçekten güzeldir. Gönlünün güzelliğini ise anlatmaya sözcük bulunmaz. Majesteleri Kraliçe’nin Hizmetinde,…

BU FASIL CENEVİZ KIYILARIN BEYAN İDER

“Mezkûr şehre evvel Ceneviz bâzirganları hükm iderlerdi. Sonra Fransa beği zabt eyledi. (ondan da) İspanya beği alub… Şimdiki halde Ceneviz şehri  İspanya beğine tâbi’dür.”  Piri Reis böyle der ama geçmişin Ceneviz’i, bugünün Cenova’sı, artık İtalya’nın bir ünlü kentidir. Kitab-ı Bahiye’nin Dümen Suyunda,…

DARA ADALARI* VE KARŞI KIYILARDAKİ LİMANLAR

“İşbu İzile Dara adalarına Türk tayifesi, Üç Adalar dirler. Şikar (av) alacak yirdür. Zira ol kenarlardan ticaret ider kâfir gemileri eksik olmaz.” İşte Kitab-ı Bahriye’de böyle girer söze Piri Reis, bugün D’Hyeres Adaları diye bilinen adaları ve karşı kıyıları anlatmaya….