Denizcileşme platformları

Ülkemizde denizcileşme ve deniz kültürünün gelişme sürecine ivme katan girişimler sevindirici. Türkiye’nin ilk denizcileşme platformu Antalya’da kuruldu. Mavi Vatan uyanışı sürüyor.

21. yüzyılda Türkiye denizcileşmelidir. Bunu başlatacak olansa devlettir. Ancak devletin Mustafa Kemal Atatürk sonrası dönemde görünmeyen bir el tarafından bırakalım denizcileşmesi, denizden uzaklaştırılmasından bahsedebiliriz. Üst üste gelen muhafazakâr iktidarlar sayesinde akıldan ve bilimsellikten uzaklaştırılan halk da dolayısıyla akıl ve bilimden gücünü alan denizcilik ve denizcileşmekten uzaklaştırıldı. Bu kapsamda 1987’de Anadolu ve Trakya’da her ilçede örgütlü Donanma Vakfı’nın 12 Eylül rejimi tarafından kapatılması denizcileşmeye en büyük darbeyi vurdu. Vakfın kapanmasından 33 yıl sonra günümüzde, “Mavi Vatan” uyanışı halkta yeniden denizi keşfetme ve sorgulama olanağı buldu. Artık, büyüyen devlet jeopolitiği, gelişen ekonomi ve artan nüfus denizcileşmeyi bir seçenek olmaktan çıkarmaktadır. Denizcileşmemiz muhafazakâr siyaset iklimine rağmen, artık mecburiyete dönüştü. Bu mecburiyetin başarılması için devlet eyleme geçmelidir. Ancak bu gerçekleşmediği takdirde halkın bunu devletten talep etmesi gerekir. Bunun başlangıç noktası ise denizcileşme platformları olmalıdır. Bu platformlar daha sonra örgütlenerek, STK olarak, denizcileşme merkezlerini hayata geçirmelidir. Bu süreçte hedef kitle her zaman olduğu gibi çocuklar ve gençlerdir.

Platformun ve daha sonra denizcileşme merkezlerinin temel görevleri Türk insanını çocukluktan itibaren denizciliğe teşvik etmek; deniz korkusunu sevgiye ve tutkuya dönüştürmek için devlet desteği ile yüzme öğretmek; Türkiye genelinde ilköğretim çağından itibaren okullarda denizcilik bilinci aşılanmasına yönelik müfredat düzenlemesi yaptırmak; su sporları, amatör denizcilik ve yelkencilik faaliyetlerini geliştirmek olmalıdır. Bu faaliyetleri desteklemek üzere, belediyelerin katkısı ile en ekonomik tasarımla, 25 metrelik kapalı/açık yüzme havuzlarının Anadolu’da tüm il ve ilçelerde hizmete sokulmasının hedeflenmesinde fayda var. Ayrıca çok ekonomik olarak imal edilebilen filika tipi yelkenli teknelerin yaygınlaştırılarak, çocuk ve gençlere deniz, yelken, kürek ve tekne sevgisinin kolayca aşılanabileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu şekilde yaygınlaştırılacak toplumsal denizcileşme araçları, büyük bir sosyal proje olarak denizcileşme sürecinde kullanılmalıdır.

Platformlar/merkezler başta gençlerimiz olmak üzere denizciliğin halka tanıtımı, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasına odaklanmalıdır. Zira halkın denizcileşmesi devletin denizcileşmesinden bile önemlidir. Bu gayretlerin kamu ve özel sektörün tüm kurum ve kuruluşlarının yanı sıra diğer sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm içinde yönetilmesi ve yönlendirilmesi esas alınmalıdır. Denizcileşme merkezlerinin büyük şehirler ve sahil şehir ve ilçeleri ile göl, baraj gölü ve akarsulara sahip yerleşimlerde yer alması göz önünde tutulmalıdır.

İLK ADIM ANTALYA’DA ATILDI

Denizcileşme Platformları ile Denizcileşme Merkezleri denizcilik gücüne katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm ve iş birliği içinde olmalıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Ticaret Odaları, gemi inşa, balıkçılık, yatçılık, dalgıçlık, römorkaj ve kurtarmacılık, pilotaj, sigortacılık, acentelik, brokerlik, limancılık, marinacılık, deniz eğitim sektörleri meslek kuruluşları, deniz müzeleri ve kültür kuruluşları, amatör denizcilik örgütleri ve dernekleri, yelken, kürek, yüzme, offshore kulüpleri, gemi modelcileri, denize ait dergi, kitap ve her türlü medya aracını üreten kurum ve kuruluşlar, “TURMEPA”, “Denizciler Dayanışma Derneği”, deniz ressamları, gemi modelcileri, deniz şairleri vb. gibi denizcilik gücüne direkt ya da endirekt katkıda bulunan tüm unsurlar, siyasetin etkisinde kalmaksızın denizcileşme faaliyetlerinde bir araya getirilebilmeli,

işbirliği ve eşgüdümün sağlandığı bir sinerji ortamı yaratılabilmelidir.

Bu kapsamda Türkiye’de ilk denizcileşme platformunun Antalya’nın kurduğunu belirtelim. Amatör denizci İzzet Ünlü başkanlığında kurulan platform ‘’Deniz Antalya’ya çok şey verdi. Biz denize ne verdik?’’ sorusu ile ilk hareketini aldı. Platform, Covid-19 pandemisinin kısıtlayıcı şartlarına rağmen başta sosyal medya ortamını kullanarak pek çok denizcileşme ve denizcilik kültürü hareketine ivme verdi. Hedefleri arasında, Antalya’da bir denizcilik müzesinin kurulması; her yaştan insana amatör denizcilik ve yelkencilik eğitimi vermek; gemi modelciliği kursları düzenlemek, uzaktan kumandalı model gemi kullanımı aktiviteleri; deniz sevgisini aşılamak için okullarda çalışmalar yapmak bulunuyor. Antalya’da gerek denize bağlı turizm sektörü ve gerekse Serbest Bölge içinde başta yat inşası olmak üzere gemi inşa sektörünün ileri seviyede olması denizciliğin en büyük gücü olması gereken denizcilik kültürüne katkı sağlayacak ortamı şekillendirebiliyor. Dilerim Antalya Denizcileşme Platformu kısa sürede bir denizcileşme merkezine dönüşür ve Türkiye’nin diğer deniz kentlerine örnek olur. Dilerim, Mavi Vatan uyanışı sivil toplum hareketi olarak denizcileşmeyi Türk milletinin aklına ve kalbine sokar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.